Levensloopbestendig wonen

De toegankelijkheid van Karakter is geoptimaliseerd voor alle bewoners, of ze nu met de auto, de fiets, een rolstoel of wandelend aankomen. Bewoners met een (deel)auto gebruiken de liften vanuit de halfverdiepte garage. Voor de fietsers zijn er twee goed bereikbare fietsenstallingen op de verhoogde begane grond.

Bewust is gekozen voor de toegang van deze stallingen via de binnentuin, om ook daar ontmoeting mee te stimuleren. De wandelaars benutten de centrale toegang via het monument en de binnentuin naar de stijgpunten en de leefgalerijen, zodat er altijd wel een ontmoeting mogelijk is voordat u thuis bent.

In de woongebouwen is sprake van een tredenloze toegang, gecombineerd met de routes over de leefgalerijen. Voor een bezoek aan de onderbuurman voor een kop koffie kiest u zelf de route. Alle appartementen zijn geschikt om (later) zorg te krijgen. De plattegronden zijn zo ontworpen, bijvoorbeeld bij langdurige ziekte van een partner, dat met kleine ingrepen de slaapkamer meer betrokken kan worden bij de woonkamer. Dit gebeurt in het privé-gedeelte van de woning, zonder verlies van privacy. Er is ook geen onderscheid in toegankelijkheid tussen de appartementen: iedereen kan gemakkelijk bij iedereen op bezoek. Ook als u zelf wat minder mobiel bent of wordt.

Het gehele complex, inclusief de binnentuin, is goed toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. Het hoogteverschil in de binnentuin, dat gemaakt is om het parkeren volledig uit het zicht op te lossen, is opgevangen door flauwe hellingen in het terrein.

Geborgenheid en Veiligheid

Uiteraard is binnen het ontwerp van Karakter veel aandacht besteed aan veiligheid, voor zowel u als bewoner als voor uw bezoekers. De binnentuin is openbaar maar voelt besloten. Door de ligging van de leef-functies aan de zijde van de leefgalerijen is er sprake van voldoende sociale controle en zicht op de binnentuin. Ook de zichtlijnen door het plan heen, het verhoogde maaiveld en de centrale situering van de entrees (via het monument of de binnentuin) dragen hieraan bij.

Door het publieke karakter van het monument en de binnentuin worden deze ook gebruikt door andere bewoners uit de wijk Palenstein die zich aansluiten bij activiteiten of zelf een ruimte huren om bijvoorbeeld met hun hobbyclub bijeen te komen. Het wekelijkse activiteitenprogramma krijgt daardoor een grote variatie waarbij verschillende groepen samenkomen en blijven voor een praatje met een drankje.

Het restaurant met terras leent zich natuurlijk ook voor een samenzijn met uw familie en vrienden uit de omgeving. Ook voor professionals zoals een mobiele kapper, pedicure of de masseur, zal er gelegenheid zijn de multifunctionele ruimte te gebruiken. Daarbij is de behoefte van de bewoners steeds leidend voor het precieze aanbod. 

Wilt u meedenken over de invulling van Karakter? Meld u dan snel aan als geïnteresseerde.